Puchar dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej - Mistrzostwa Małopolski - Kraków 2021

Zaktualizowano: 24 lis 2021

W dniach 4-5 grudnia w Krakowie odbędzie się Puchar Regionalny - Mistrzostwa Małopolski we wspinaczce sportowej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych krasnali, dzieci młodszych, dzieci, młodzików i juniorów młodszych, w konkurencjach wspinaczki bouldering i na czas (format klasyczny). Zawody organizowane są dla uczestników z województw: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie.


1. Udział

W zawodach wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży mogą wystartować wszyscy chętni zawodnicy z województw: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Licencje zawodnika i badania lekarskie nie są wymagane.


Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.


Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.


Kategorie wiekowe

 • do 7 lat - krasnale,

 • 8 - 9 lat - dzieci młodsze,

 • 10-11 lat - dzieci,

 • 12-13 lat - młodzicy,

 • 14-15 lat - juniorzy młodsi.

Województwa

 • małopolskie

 • podkarpackie

 • świętokrzyskie

 • lubelskie

2. Rejestracja

Rejestracja na zawody odbywa się osobno dla konkurencji bouldering i na czas, poprzez poniższe formularze rejestracji:


Bouldering - 04.12.2021 (sobota)

Czasówki - 05.12.2021 (niedziela)

SANTA BOULDERKI'ds - 05.12.2021 (niedziela)

3. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 02.12.2021 (czwartek, 23:59). Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.


4. Nagrody

Wszystkie kategorie:

 • Miejsca 1 – puchary,

 • Miejsca 1-3 – medale, nagrody rzeczowe,

 • Miejsca 1-6 – dyplomy

5. Opłata startowa

 • 50 zł – konkurencja bouldering, 04.12.2021,

 • Brak opłaty – konkurencja na czas, 05.12.2021,

6. Miejsce

 • 04.12.2021 – sobota - AVATAR Balicka Boulder, Balicka 100, 30-149 Kraków,

 • 05.12.2021 – niedziela – AVATAR Centrala Ruchu, ul. Sikorki 21A, 31-586 Kraków,

7. Harmonogram

Bouldering - sobota, 04.12.2021

Każda z kategorii wiekowych będzie miała do pokonania po 7 boulderów (chłopcy i dziewczynki wspólne problemy). Brak rundy finałowej.